Privacy statement

Schuttersvereniging  St. Anna  -  Oud-Zevenaar

Privacy statement

Privacy statement


Schuttersvereniging Sint Anna verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij jou antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Schuttersvereniging Sint Anna.


Wat zijn persoonsgegevens?


Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens, Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


Van wie verwerkt Schuttersvereniging Sint Anna persoonsgegevens?


Schuttersvereniging Sint Anna verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Steunende leden, leden van verdienste, kaderleden, leden, Jeugdleden en vrijwilligers van Schuttersvereniging Sint Anna

• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?


De ledenadministratie en de penningmeester (de tweede secretaris en tweede penningmeester) verwerken persoonsgegevens in of via PC Leden.


Waarvoor verwerkt Schuttersvereniging Sint Anna persoonsgegevens?


Ale je lid wil worden van Schuttersvereniging Sint Anna of een andere relatie aan wil gaan met de Schuttersvereniging, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid of vrijwilliger.


Als je eenmaal lid of een relatie bent van Schuttersvereniging Sint Anna, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.


Gegevens kunnen ook gebruikt worden om je bijvoorbeeld te informeren over activiteiten van de Schuttersvereniging. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit kenbaar maken aan de ledenadministratie (ledenadministratie@schutterijstanna.nl)


Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.


Verwerkt Schuttersvereniging Sint Anna ook bijzondere persoonsgegevens?


Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.


Deze gegevens worden door Schuttersvereniging Sint Anna niet verwerkt. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat aan ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.


Hoe gaat Schuttersvereniging Sint Anna met mijn persoonsgegevens om?


Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.


Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?


Uitsluitend de tweede secretaris en tweede penningmeester hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?


Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden gedurende de duur van jouw lidmaatschap bewaard. Bij uitschrijving worden de gegevens direct verwijderd.


Welke regels gelden bij verwerking van persoonsgegevens?


Bij verwerking van persoonsgegevens is Schuttersvereniging Sint Anna gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


Kan ik zien welke gegevens Schuttersvereniging Sint Anna van mij verwerkt?


Je kunt ten alle tijden een inzageverzoek doen aan de ledenadministratie.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

 

Voor vragen of klachten over de verweking van persoonsgegevens door Schuttersvereniging Sint Anna kun je terecht bij de ledenadministratie of het bestuur.


Wijzigingen privacy beleid


Schuttersvereniging Sint Anna behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.


Copyright © Schuttersvereniging St. Anna, Oud-Zevenaar   -   Wepdiezainer   -

Volg ons ook op: