Home

SCHUTTERSAVOND 30 OKTOBER 2021

Op 30 oktober 2021 huldigen wij de jubilarissen van 2020 en 2021 op een bijzondere wijze. Omdat de schuttersavond vorig jaar niet door kon gaan en wij de grote groep van twee jaargangen jubilarissen allemaal de aandacht willen geven die ze verdienen.

 

De schuttersavond bestaat uit een vernieuwd en aantrekkelijk programma met huldigingen per groep, afgewisseld door ‘mini concerten’ van onze muziekverenigingen: Drumfanfare St. Anna en Harmonie Martinus. Daarnaast een parade door onze officieren, defilé door het korps en een optreden van onze senioren vendeliers. Ook nemen wij op deze avond afscheid van onze grootmajoor en is de feestelijke installatie van de nieuwe grootmajoor.

 

Wij begroeten onze leden, jubilarissen en genodigden tussen 18.30-18.45 uur in ons schuttersgebouw, waar de spreekstalmeester om 19.00 uur het programma opent.

Na dit programma, vanaf circa 21.30 u, is er een gezellig samenzijn met muziek, een hapje en een drankje.


In verband met de geldende maatregelen moeten wij voor deze avond gebruikmaken van Corona toegangsbewijzen. Dit betekent dat iedereen een geldige QR code (CheckApp of op papier) moet tonen bij binnenkomst. Daarnaast zullen we onze feestelijkheden om 23.45 u moeten beëindigen.

 

Wij zien u graag op 30 oktober 2021 in ons Schuttersgebouw!

 

Bestuur Schuttersvereniging St. Anna Oud-Zevenaar

Arthur, Elsenore, Anton, Suzanne, Monique, Hans, Patrick en Glen

UITNODIGING LEDENVERGADERING 3 NOVEMBER 2021

Beste leden van Schuttersvereniging St. Anna,

 

Graag nodigen wij u uit voor de 2de ledenvergadering dit jaar op woensdag 3 november 2021 om 20.30 uur in schuttersgebouw St. Anna te Oud-Zevenaar.

In verband met de nog geldende maatregelen zullen wij nog verplicht zijn om voor deze vergadering gebruik te maken van Coronatoegangsbewijzen. Dit betekent dat iedereen een geldige QR code (CheckApp of op papier) moet kunnen tonen. Op deze manier zijn ook horeca activiteiten toegestaan zodat we u een heerlijk kopje koffie/thee en een (alcoholische)consumptie aan mogen bieden. Ook kunnen we na afloop nog even napraten met een drankje aan de bar (tot uiterlijk 24 u).

Graag zien wij uw aanmelding per mail tegemoet. Aanmelden per mail (secretaris@schutterijstanna.nl) graag uiterlijk 29 oktober 2021.

 

Wanneer u verkoudheids- of corona gerelateerde klachten heeft willen wij u uitdrukkelijk verzoeken om niet naar de vergadering te komen.

 

De agenda is als volgt:

 • Opening

 

 • Vaststelling agenda

 

 • Mededelingen

 

 • Notulen vorige vergadering 16 juni 2021

 

 • Verslag penningmeester 2020

 

 • Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid

 

 • Verslag commissies (alleen die van toepassing zijn)
 • Onderhoudsgroep/technische commissie
 • Sponsorcommissie
 • OldTimer commissie
 • Jeugd commissie
 • Rondvraag en sluiting.

 

Het bestuur van Schuttersvereniging St. Anna Oud-Zevenaar

 

Arthur, Hans, Elsenore, Anton, Monique, Patrick, Suzanne en Glen

SCHUTTERSFESTIVAL

Beste schuttersviend(in),


Wij zijn blij dat de gemeente Zevenaar aan ons een vergunning heeft verleend voor het houden van een schuttersfestival op zondag 5 september 2021.

Het festival start ’s morgens met uit een rondgang van de voltallige schutterij inclusief muziekkorpsen naar Camphuysen voor het ophalen van de standvaandels en vervolgens naar de dorpskern van Oud-Zevenaar. We zullen een vendelhulde brengen op het kerkplein rond 11.45 u. Voor het programma en route zie de bovenstaande flyer.

Om 13 u is de schutterij weer terug op de locatie naast ons schuttersgebouw aan de Babberichseweg voor een gezellig samenzijn in een open tent. We bouwen tot 18 u een feestje met muziek van DJ van Vossen en Dweilorkest SNO. Voor de inwendige mens is een snack en snoepkraam aanwezig. En natuurlijk zijn er attracties voor de jeugd.

Wil je dit schuttersfestival met ons meevieren? Dat kan door je aan te melden (verplicht) via secretaris@schutterijstanna.nl dan leggen wij een toegangsbewijs voor je klaar. Hierbij graag je naam en telefoonnummer doorgeven. Voor de toegang tot het terrein heb je een geldig Coronatoegangsbewijs nodig (CoronaCheckApp)

De deelnemers aan de rondgang (incl schutters met sjerp) melden zich tevens vooraf aan (ofwel via hun commandant) en moeten een geldig coronatoegangsbewijs (CoronaCheckApp) tonen voordat we ’s ochtends vertrekken.

Wij ontmoeten jullie graag weer op 5 september!
Hartelijke groet,
Bestuur Schuttersvereniging St. Anna
Arthur, Suzanne, Elsenore, Monique, Anton, Hans, Patrick en Glen

ST. ANNA KOMT BIJ U THUIS DEZE KERMIS!

Woont u in Oud-Zevenaar of bent u lid dan komt ons Schutters Nieuws bij u op de deurmat.


Kermis 2021 Kan niet op de gebruikelijke manier doorgaan. En alternatieven struikelen ook over benodigde maatregelen. Maar er gloren feestelijke zonnestralen aan de horizon. Wij zetten in op een olderwets gezellig schuttersfeest op 4-5 september 2021.

Tot die tijd houden we jullie via social media en de website op de hoogte.

PROCESSIE 2021

De wijze waarop de Processie dit jaar doorgaat wijkt af van vorig jaar en zal nu via een livestream te volgen zijn op 20 juni 2021 vanaf 12:00 uur. De processie start om 13:00 uur en zal met een beperkt aantal genodigden plaatsvinden op het kerkplein van de Martinuskerk in Oud Zevenaar. De rondgang zal gaan over het “’t Olde Processiepad” en is dus net als vorig jaar een verkorte versie. Zowel op het kerkplein en tijdens de rondgang houden de genodigde aanwezigen zich aan de geldende maatregelen en beperkingen.

Zowel het kerkplein als het Processiepad zal op deze dag worden afgesloten voor omstanders. Wij willen u dan ook vragen om de processie te volgen via de livestream en niet fysiek naar de Martinuskerk te komen, alleen op die manier kan de processie succesvol verlopen.

Via onderstaande link kunt u de livestream volgen:

https://rossproaudio.nl/livestream/live/

Nadat u op bovenstaande link heeft geklikt kiest u voor: Processie Oud Zevenaar 2021

CORONA VIRUS UPDATE

Beste schuttersvrienden en gebruikers van Schuttersgebouw St. Anna,

 

Zoals tijdens de laatste persconferentie al aangekondigd, is er met ingang van 25 september 2021 weer veel meer mogelijk binnen de Coronamaatregelen. De gemeente Zevenaar en de veiligheidsregio hebben dit aan ons gecommuniceerd. Hieronder een samenvatting wat dit betekent voor het gebruik van het schuttersgebouw.


 • Vanaf 25 september is 1.5 meter afstand houden niet langer verplicht, wel een dringend advies.
 • Goede ventilatie van gebouwen blijft ook na 25 september aangeraden
 • Er is geen specifiek zang- en blaasadvies meer (26 juni waren de meeste voorschriften hierover al vervallen) De 1.5 meter regel is per 25 september ook niet meer van toepasing.
 • Voor de reguliere (verenigings)activiteiten zoals oefenen van dansgroepen, vendeliers, schutterskorps, officieren en repetities van de muziekverenigingen, zijn er geen beperkingen meer.
 • Voor het gebruik van de bar (horecavoorziening) in verenigingsgebouwen en dorpshuizen gelden de regels van de horeca waarbij Coronatoegangsbewijzen (Corona-Check app of OR code op papier) van toepassing zijn.
 • Uitzondering hierop is het afhalen van koffie/thee/fris in de pauze van het oefenen-repetitie. Waarbij de consumpties niet bij de bar genuttigd worden maar in het deel waar de repetitie plaatsvindt ofwel buiten.
 • Deze uitzondering geldt bijvoorbeeld ook voor de ouders van de jeugdvendeliers die bij het oefenen komen kijken en weer een kopje koffie kunnen afhalen.
 • Voor de nazit aan de bar (grote zaal) of in de Nachtwacht is het tonen van een geldig Coronatoegangsbewijzen voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht.
 • Coronatoegangsbewijzen zijn ook verplicht wanneer vergaderingen incl. consumpties plaatsvinden in ons gebouw (zaal, Nachtwacht, bestuurskamer, schiethok)
 • Per vereniging/delegatie/vergadergroep is een Corona-aanspreekpunt die ervoor zorgt dat iedereen die van de horecafaciliteit in ons gebouw gebruik maakt gecheckt wordt (controle App is te downloaden via ApStore of Play Store)
 • Let er in alle gevallen op dat bij een eventuele controle door BOA’s/Politie steekproeven uitgevoerd kunnen worden. Dus iedereen die als ‘gecheckt’ genoteerd staat (of aanwezig is bij een nazit) moet ook daadwerkelijk zijn/haar CheckApp of QR code kunnen tonen.
 • Volgens de regels van de horeca  is de bar (en daarmee ons gebouw) na 0.00 uur gesloten.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels zoals hierboven vermeld en de algemeen geldende Corona richtlijnen.

Voor incidentele (verenigings)activiteiten, zoals evenementen, gelden specifieke regels. Hiervoor kun je contact opnemen met Patrick&Hanneke of met secretaris@schutterijstanna.nl. Belangrijkste richtlijn is dat wanneer het horecagedeelte (bar) en de zaal tegelijkertijd gebruikt wordt voor andere (verenigings)activiteiten (bv uitvoering in de grote zaal), dan is een coronatoegangsbewijs wel nodig.


Maak je gebruik van het gebouw (geldt voor alle bijeenkomsten-activiteiten) laat het dan weten aan Patrick&Hanneke via patrick@schutterijstanna.nl of 06-38191514. Hierbij ook graag de Corona verantwoordelijken per bijeenkomst doorgeven.

 

Wij willen benadrukken dat wij als schuttersvereniging deze regels niet zelf bedacht hebben. Maar dat we ze wel na moeten leven, om met-en-voor elkaar het gebouw open te kunnen houden.


Met vriendelijke schuttersgroet,

 

Het bestuur van Schuttersvereniging St. Anna Oud-Zevenaar

VENDELHULDE

Geen kermis zonder vendelhulde. Trots op onze jeugd. Wat een prachtig beeld uit het hart van ons dorp in deze bijzondere tijd.


Met dank aan Bram Polman voor de schitterende opnamen met zijn Drone.

PROCESSIE 2020

Wellicht heeft u al vernomen dat er zondag 14 juni een kleine processie rond de kerk heeft getrokken.


Dit alles is vastgelegd door TV Radio Mozaiek en wordt vandaag, zondag 21 juni, via de website van TV Mozaïek uitgezonden.


In deze tijd van Corona hopen de broedermeesters op deze manier toch de mensen te bereiken met de mooie processie van de Sint Martinus Parochie uit Oud-Zevenaar.


Ondanks alle beperkingen toch fijne kermisdagen!

DIGITALE VENDULHULDE KONINGSDAG 2020

Ieder jaar vendelen onze jeugdvendeliers op Koningsdag voor God, Koning en vaderland.


Dit jaar kunnen de feestelijkheden rondom Koningsdag vanwege de Corona crisis helaas niet doorgaan.


Hun commandanten, Edwin Aaldering en Helen Visser, wilden toch iets doen om de inwoners van Oud-Zevenaar een hart onder de riem te steken in deze, voor iedereen, moeilijke periode. En eigenlijk niet alleen voor de inwoners van Oud-Zevenaar, maar ook voor alle andere inwoners van een dorp, stad of land waar ook ter wereld waar de Corona crisis hard heeft toegeslagen.


Iedereen kan een steuntje in de rug gebruiken! En natuurlijk zwaaien zij hun vaandel ook een beetje voor de Koning.


En het filmpje met het Wilhelmus hoort er natuurlijk ook bij.

GELDERSE SCHUTTERSKONINGEN EN KONINGINNEN

27 OKTOBER 2019 EUSEBIUSKERK ARNHEM. FOTO: THEO KOCK

FEDERATIEF SCHUTTERSCONCOURS

De schutterij marcherend door de Wittenburgstraat tijdens het Federatief Schuttersconcours van de Gelderse Federatie Sint Hubertus, georganiseerd door schutterij Sint Andreas ’t Grieth-Zevenaar op zondag 15 september 2019.

Video: Pablo van Dick


Uitslagen:

1 ste prijs defileren
2 de prijs marcheren
1 ste prijs senioren vendelen
1 ste prijs junioren vendelen(met overwaardering)
1 ste prijs aspiranten vendelen(met overwaardering)
1 ste prijs jeugdschieten: Gijs Stokman

TROTS OP EERSTE SCHUTTERSKONINGIN

Het 59 ste schot maakte Susan Thuss-Boxstart de eerste schutterskoningin van St. Anna. Het was een spannende strijd met 3 vrouwelijke kandidaten (Rianne Weijn, Sylvia Nass en Susan Thuss) en 1 mannelijke kandidaat (Alfons Thuss). Bij St. Anna mogen vrouwen al sinds 1986 deelnemen aan het koningschieten. Eén keer eerder waren er vrouwelijke kandidaten maar dit jaar hadden de dames er flink op ingezet. En met succes: St. Anna is erg trots op haar eerste Schutterskoningin. Ze vormt, uiteraard samen met haar man Alfons Thuss, een prachtig koningspaar. Haar vrouwelijke medekandidaten verrasten de schutterij op maandagochtend door als hofdames Susan ter zijde te staan. Bij het jeugdkoningschieten was Stan van Zelst dit jaar de succesvolste schutter van de vele kandidaten. Hij is daarmee dit jaar jeugdkoning van St. Anna!

Bij de jeugd waren de prijzen voor Sem, Thijmen, Gijs, Wesley en Guus.

Bij het prijsschieten van de volwassenen hadden de schutters van St. Anna de vogel dit jaar erg snel geschoten. De prijzen gaan naar Joost ter Heerdt, Arthur de Neree, David Kunne en Bram Scheers.


Op dinsdag 25 juni maakt Schuttersvereniging St. Anna met koningspaar, jeugdkoning en hofdames haar opwachting bij de gezamelijke schuttersmis met EMM Ooy.

Daarna vieren we nog één kermismiddag feest met Millennium en dan zit deze tropische maar schitterende kermis er al weer op.

FEDERATIEF KRINGSCONCOURS

Het afgelopen weekend stond ook voor ons in het teken van het 125 jarig bestaan van onze buur(t)schutterij E.M.M. Ooy. Zateragmiddag was een afvaardiging van onze vereniging aanwezig op de feestelijke receptie en zaterdagavond is door ons een serenade gebracht. Onze serenade is met dankbaarheid en een tikkeltje emotie in ontvangst genomen. Zij waren heel positief verrast over de grote opkomst op deze feestelijke avond. Een aantal van ons heeft het feest tot in de late uurtjes meegevierd.

De zondag stond in het teken van het kringconcours. Het Koningspaar, Ed Willemsen, Bertus Bruins, Arthur de Nerée, Wim Nass en Emiel Scholten gaven al vroeg acte de présence om naar alle toespraken te luisteren en de erewijn in ontvangst te nemen. Er werd geproost op een dag die in het teken zou staan van trouw, broederschap en dienstbaarheid. Om 10.45 uur mocht te schutterij zich opstellen in het vak om zich op te maken voor de officiële opening, gevolgd door de marswedstrijden. Ooy liet zich van zijn beste kant zien, er stond rijen dik publiek langs de marsroute.  Het defilé vond plaats vóór zalencentrum Staring vanwege de bijzondere band die Schutterij E.M.M. heeft met de familie Staring en, in het bijzonder, had met Geert Staring. Het was indrukwekkend, zo’n lint van bonte kleuren gevormd door de verschillende schutterijen door de straten van Ooy. Bij terugkomst werden de verschillende wedstrijden aangevangen. Onze eigen jeugdkoning heeft zich tot jeugdkringkoning weten te schoppen (schieten). Heel trots zijn wij op Gijs! Koning Cees heeft de mogelijkheid tot het worden van kringkoning helaas niet benut. De overige leden van het kader hebben het ook niet onverdienstelijk gedaan, we hebben mooie resultaten behaald: Marcheren 2e prijs, defileren 1e prijs, senioren vendelen 2e prijs, junioren vendelen 1e prijs en tot slot de aspiranten vendelen een 3e prijs.


Trouw, broederschap en dienstbaarheid, prachtig weer èn een schutterij om trots op te zijn. Het was een geslaagde dag.

GELDERS KAMPIOENSCHAP VENDELEN INDOOR

Op zondag 31-03-2019 hebben onze jeugdvendeliers deelgenomen aan het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor (GKVI). Dit indoorkampioenschap wordt ook wel gezien als de aftrap van het nieuwe schuttersseizoen. Schutterij "De Eendracht" had voor de gelegenheid de plaatselijke sporthal het "Koningin Beatrix Centrum" in zijn geheel afgehuurd zodat de rond de 400 deelnemers aan dit kampioenschap allemaal hun kunsten konden vertonen. Vendelkorpsen in alle soorten en maten hebben we deze zondag voorbij zien komen: junioren, senioren, aspiranten maar ook individuele vaandraaiers en korpsen die gespecialiseerd zijn in het acrobatisch vendelen.

Zondagochtend om 10:00 uur draaide onze groep junioren en (bijna) aansluitend om 10:20 uur onze aspiranten. Gijs, Stan, Camiel en Sem hebben een eerste prijs behaald met hun optreden. Helaas kwamen zij een puntje te kort om hun titel als kampioen te kunnen prolongeren. Wel gaan zij nu een klasse hoger vendelen omdat zij drie maal achter elkaar de eerste prijs hebben behaald. Lars, Thijmen, Wesley, Lillianne, Wessel, Emma, Glenn en Bas behaalde met hun optreden een knappe tweede plaats. Helen en Edwin zijn heel erg trots op dit geweldige resultaat.

VLAGGEN BESTELLEN?

U kunt weer vlaggen bestellen!

De maat v/d vlag is 100x150 cm. Kosten € 12,50 per stuk.

Wilt u in het bezit komen van zo'n prachtige vlag,

klik dan hier om een mail te sturen.

Maak het geld over op Rabobank rekening nr. 30 48 00 902 t.n.v. Schutterij St. Anna onder vermelding van: Vlag en uw naam.


De vlag wordt dan zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.


Ook kan er een grote vlag besteld worden. Deze zullen, bij voldoende belangstelling, door de vereniging worden besteld. De maat van deze vlag is 150x225 cm en kost  € 32,50 per stuk.


Bent u geïnteresseerd in deze grote vlag stuur dan een mail naar hans@schutterijstanna.nl

ALTIJD PLEK VOOR NIEUWE JEUGDVENDELIERS

Schutterij St. Anna heeft een leuke groep jongens en meisjes die samen vendelen en plezier maken. Er is altijd plek voor nieuwe jeugdleden die het leuk vinden om mee te doen. 

Edwin Aaldering en Helen Visser zijn de commandanten van deze groep. Edwin leert de technieken en marcheren. Helen geeft de commando's.

De kinderen leren de vaandelwals met verplichte onderdelen. Deze laten ze tijdens Koningsdag, kermis, schuttersfeest en concoursen zien.

Naast de officiële vendelwals bedenkt Edwin samen met de kinderen een wals met eigen creatieve inbreng. Dit laten ze tijdens de kermis en het schuttersfeest in het schuttersgebouw zien.

De jeugdvendeliers doen niet alleen mee aan vendelwedstrijden tijdens de schuttersconcoursen maar gaan ook naar indoor vendelwedstrijden.

De jeugd oefent op zondagochtend vanaf maart t/m juni en vanaf september tot eind oktober in het schuttersgebouw St. Anna aan de Babberichseweg. Eind oktober sluiten ze gezamenlijk het seizoen af met een uitje.


Mini’s                    van 10.00 – 10.30

Aspiranten           van 10.30 – 11.15

Junioren               van 11.15 – 12.00


Ben je 5 1/2 jaar of ouder en lijkt het je ook leuk om bij ons te komen vendelen, dan kun je je aanmelden via info@schutterijstanna.nl of bel gerust voor vragen Edwin Aaldering 06-44438720