Club van 50

CLUB VAN 50

Steun onze schuttersvereniging voor slechts € 50,- per jaar en bepaal zelf waaraan het geld wordt besteed binnen onze schuttersvereniging.
Om alle mensen die betrokken zijn bij Schuttersvereniging St. Anna de mogelijkheid te geven onze schuttersvereniging te steunen, hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om deel te nemen aan de club van 50, waarbij men dan per jaar lid is voor een bedrag van € 50,-. De primaire opzet is dat we op deze manier de schuttersvereniging, op voorstel van de club van 50, sponsoren in projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Denk hierbij aan activiteiten voor de jeugd, het aanschaffen van materialen en/of kleding, het opknappen van ons schuttersgebouw en/of andere doeleinden.


Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?
Jaarlijks zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle deelnemers van de club van 50 voor uitgenodigd worden. Ruim voor deze bijeenkomst wordt per e-mail aan de deelnemers gevraagd één of meerdere mogelijke bestedingsdoel(en) aan te geven. Deze doelen worden dan vooraf in kaart gebracht en ter stemming aan de deelnemers worden voorgelegd. Spontane opkomst van een bestedingsdoelen bij de bijeenkomst kunnen uiteraard ook worden ingebracht. Mocht er geen doel worden gevonden voor een jaar, kan besloten worden het jaarbedrag in kas te houden voor het volgende jaar.


Wie kunnen er lid worden van de club van 50?
Ieder lid, oud-lid, ouders van jeugdleden en in het algemeen eenieder die schuttersvereniging St. Anna een warm hart toedraagt kan lid worden van de club van 50. De club van 50 is uitdrukkelijk niet bedoeld voor zakelijke sponsoring, hiervoor wordt verwezen naar de sponsorcommissie.


Wat krijgt u ervoor terug?
Jaarlijks wordt eenmaal een bijeenkomst georganiseerd waar u inspraak hebt op het bestedingsdoel en u krijgt vermelding op het deelnemersbord in het schuttersgebouw. Deelname zonder vermelding op het deelnemersbord is vanzelfsprekend ook mogelijk!


Hoe kunt u lid worden van de club van 50?
U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij Glen Stokman. Glen is voor vragen en/of aanmelding te bereiken op glen@schutterijstanna.nl of 06-22676743.